30
Thu, May

Sejarah Penubuhan

Kronologi

21 April 1999

Kajian untuk mewujudkan sebuah agensi penguatkuasaan di Malaysia dimulakan.

21 Ogos 2002

Kabinet meluluskan penubuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

16 April 2003

Tim Nukleus ditubuhkan sebagai perintis usaha merealisasikan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Julai  2004

Akta APMM 2004 (Akta 633) diwartakan.

15 Februari 2005

Akta APMM 2004 (Akta 633) dikuatkuasakan.  Tarikh ini juga diisytihar sebagai penubuhan rasmi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun APMM.

10 Oktober 2005

Timbalan Perdana Menteri menyempurnakan soft launching APMM bagi memperkenalkan agensi.

30 Oktober 2005

Agensi telah mula beroperasi di Zon Maritim Malaysia dengan penumpuan diberi kepada perairan Selat Melaka terlebih dahulu

21 Mac 2006

Majlis Pelancaran Rasmi APMM oleh Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak.

6 Jun 2006

Tarikh berkuatkuasa bagi APMM mengambil alih tugas penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim dari Jabatan Laut Malaysia bagi mengendalikan operasi Mencari dan Menyelamat di kawasan tanggungjawab.

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON