30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN

Bahagian Kewangan dan Belanjawan (BKB) adalah salah satu bahagian di bawah Sektor Pengurusan. Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan pengurusan kewangan, belanjawan dan perakaunan kepada warga APMM dan berperanan dalam aspek pemantauan pengurusan dan penyelarasan kewangan seluruh PTJ di bawah APMM.

BKB dibahagikan kepada dua (2) Cawangan utama yang merangkumi beberapa Seksyen dibawahnya seperti berikut:
Cawangan Belanjawan dan Pentadbiran;
1. Seksyen Belanjawan;
2. Seksyen Pentadbiran;

Cawangan Pengurusan Kewangan;
1. Seksyen Bayaran; dan
2. Seksyen Akaun, Terimaan dan Gaji.

 

 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON