30
Thu, May

FUNGSI UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Mengangkat Imej Agensi di Peringkat Nasional dan Antarabangsa melalui aktiviti Publisiti  dan Promosi Agensi dari semasa ke semasa melalui Media Konvensional serta Media Sosial UKK dibahagikan kepada dua Seksyen seperti berikut:
a.Seksyen Perhubungan Awam dan Khidmat Pelanggan
b.Seksyen Perancangan Komunikasi dan Multimedia
hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON