20
Sat, Apr

FUNGSI BAHAGIAN PENGANGKUTAN

Bahagian Pengangkutan (ANGKUT) adalah salah satu Bahagian di bawah Sektor Logistik. Bahagian ini berperanan dalam pengurusan kenderaan Jabatan yang merangkumi aspek penggunaan, penyelenggaraan, perolehan baharu dan kawal selia kenderaan dalam menyokong kesiapsiagaan aset logistik darat bagi pengoperasian Agensi APMM.

Bahagian Pengangkutan dibahagikan kepada dua Cawangan seperti berikut :


a. Cawangan Pengurusan :-

     i) Pengurusan Kenderaan Sewaan SPANCO

     ii) Pengurusan Saman Kenderaan Agensi

    iii) Pengurusan Kenderaan Agensi (Pinjaman/Minyak/Touch n Go/Perolehan Baharu/Kursus/Audit)

   
b. Cawangan Teknikal :-

    i) Pengurusan Penyelenggaraan Kenderaan Aset/Harta Modal Agensi

    ii) Pengurusan Kemalangan Kenderaan Aset/Harta Modal Agensi

    iii) Pengurusan Pelupusan Kenderaan Aset/Harta Modal Agensi 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON