30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bahagian Pembangunan adalah salah satu daripada empat bahagian di bawah Sektor Logistik. Fungsi bahagian ini adalah seperti berikut :


1. Menyelaras, merancang, memantau dan melaksanakan semua projek pembangunan iaitu projek fizikal dan projek bukan fizikal agensi supaya dapat menyokong operasi APMM dengan berkesan.
2. Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan semua projek pembangunan kepada Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan mana-mana agensi/jabatan yang berkaitan.
3. Menyelaras, merancang dan memantau semua kerja-kerja baikpulih dan senggaraan bangunan, jeti dan kuarters di bawah peruntukan belanja mengurus.
4. Menyelaras dan mengurus perolehan tanah-tanah bagi tapak-tapak projek pembangunan fizikal agensi. 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON