30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN PEROLEHAN

Bahagian Perolehan (PERO) adalah salah satu bahagian di bawah Sektor Pengurusan. Bahagian ini bertanggungjawab secara keseluruhan dalam merancang, mengurus dan menyelaras perolehan yang meliputi urusan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja secara Tender /Sebut Harga dan Pembelian Terus bagi memastikan mencapai objektif Agensi dengan mematuhi dasar, peraturan dan tatacara perolehan semasa yang berkuatkuasa.

Bahagian ini dibahagikan kepada dua (2) unit seperti berikut:
a. Unit Penyelarasan Perolehan dan Pentadbiran (UPPP); dan
b. Unit Perolehan Teknikal dan Am (UPTA).

 

 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON