30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN RISIK

PUNCA KUASA APMM BAGI MENJALANKAN RISIKAN

(SEKSYEN 3(2) AKTA APMM (AKTA 633) )

Agensi hendaklah, tertakluk kepada Akta ini, digunakan khidmatnya di dalam Zon Maritim Malaysia bagi memelihara undang-undang dan ketenteraman, mengekalkan keamanan. kesejahteraan dan keselamatan, mencegah dan mengesan jenayah, menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah dan mengumpul risikan keselamatan.

(SEKSYEN 3(3) AKTA POLIS 1967 (AKTA 344) )

Tertakluk kepada Akta ini, Pasukan hendaklah digunakan khidmat di dalam dan di seluruh Malaysia (termasuk perairan wilayahnya) bagi memelihara undang-undang dan ketenteraman, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia, mencegah dan mengesan jenayah, menangkap dan mendakwa pesalah dan mengumpul risikan keselamatan.

(VISI)

Menjadi badan perisikan maritim yang disegani dalam aspek keupayaan modal insan serta teknologi di persada negara dan antarabangsa.

(MISI)

Menghasilkan risikan berkualiti  bagi menyokong penguatkuasaan yang efektif di Zon Maritim Malaysia.

(TERAS BAHAGIAN PERISIKAN)

 CAWANGAN OPERASI RISIK

 1. Mengumpul maklumat serta menganalisa ancaman kumpulan pengganas, sindiket pendatang tanpa izin, lanun, nelayan asing dan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan.
 2. Mengawal selia serta mengendalikan sumber-sumber hidup.
 3. Mengendali konsep penyamaran.
 4. Mempromosikan Agensi. (Program Sahabat Maritim)

 CAWANGAN KESELAMATAN MEDAN

 1. Mengendalikan tapisan halus terhadap calon-calon untuk lantikan ke Agensi.
 2. Menjaga keselamatan fizikal dan dokumentasi Bahagian Perisikan
 3. Mengeluarkan pas-pas keselamatan.

 CAWANGAN PENYELIDIKAN & STRATEGIK

 1. Mengkoordinasikan pengurusan data komuniti maritim menggunakan sistem Pengurusan Data Perisikan (Mi2) yang merangkumi pimpinan masyarakat, bilangan penduduk, latar belakang (ekonomi, agama, bangsa), dan kemudahan asas.
 2. Merancang dan mewujudkan jaringan kerjasama bersama agensi sahabat dari dalam dan luar Negara.
 3. Merancang dan mendapatkan akses ke atas sistem semakan data / real-time agensi sahabat bagi menyokong konsep Intelligence-Led Operation.
 4. Bertindak sebagai Single Point of Contact (SPoC) kepada MIND dalam pengurusan kes-kes yang menjadi isu dan pertikaian di arena domestik dan antarabangsa.

CAWANGAN DASAR & PEMBANGUNAN

 1. Mengkoordinasi siri latihan melibatkan penceramah dari agensi lain dari dalam dan luar negara, bagi memastikan praktis semasa MIND-Operative adalah selari dengan peredaran masa dan teknologi terkini.
 2. Menyelaras keperluan pengambilan experties secara kontrak seperti analyst, IT hacker, pakar bahasa asing dan intel-gadget experties bagi tujuan meningkatkan keberkesanan pengoperasian MIND.
 3. Menyelaras setiap MoU yang melibatkan MIND dan pihak luar.

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON