MCG Info

OBJEKTIF

Di antara objektif inisiatif aplikasi ini adalah:-

• Menyediakan perkhidmatan alternatif aplikasi telefon pintar bagi tujuan penyampaian perkhidmatan Maritim Malaysia melalui pelbagai peralatan mudah alih;
• Sebagai medium perhubungan telekomunikasi tanpa sempadan (masa / tempat / keadaan); dan
• Pemudah cara penyampaian maklumat kepada komuniti maritim.

KEMUDAHAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT MENERUSI MCG INFO

MCG Info menawarkan penyampaian perkhidmatan APMM yang terkini seperti:
• Maklumat umum berkaitan APMM;
• Maklumat berita & tender terkini;
• Maklumat lokasi-lokasi pejabat APMM di seluruh Malaysia dan akses navigasi peta secara automatik (mengadaptasi aplikasi peta sedia ada di telefon pintar pengguna);
• Maklumat pasang surut air laut; dan
• Maklumat ramalan cuaca berdasarkan perairan di Malaysia.

Melalui MCG Info, pelbagai perkhidmatan terbaru APMM akan disalurkan dari semasa ke semasa dan pihak pengguna hanya perlu memastikan versi terkini aplikasi di telefon pintar sentiasa dikemas kini.

Capaian Aplikasi dari Google Play Store :

https://gamma.malaysia.gov.my/appdetails/547

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON