30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)  adalah salah satu bahagian di bawah Sektor Pengurusan. Fungsi tugas BKP adalah :

  1. Memberi perkhidmatan yang cekap, pantas dan teratur dalam  urusan pentadbiran dan kemudahan bagi warga Agensi;
  2. Melaksanakan aktiviti kebajikan dan kerohanian bagi membentuk semangat kekeluargaan di kalangan warga Agensi;
  3. Melaksanakan program-program inovasi Agensi bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan dan persekitaran adalah berkualiti;
  4. Menjadi urusetia bagi acara/ majlis rasmi; dan
  5. Mengendalikan mesyuarat-mesyuarat utama Agensi.

BKP dibahagikan kepada empat (4) Cawangan seperti berikut :

  1. Cawangan Protokol dan Kerohanian
  2. Cawangan Pentadbiran
  3. Cawangan Kualiti dan Inovasi
  4. Cawangan Keurusetiaan
 
hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON