30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN BEKALAN

Bahagian Bekalan adalah salah satu bahagian di bawah Sektor Logistik. Bahagian ini dibahagikan kepada 2 Cawangan iaitu Cawangan Bekal Am dan Cawangan Bekal Teknikal.Fungsi Bahagian Bekalan adalah seperti berikut:

  1. Mengkaji dan menyediakan spesifikasi teknikal bagi catuan, pakaian, pengurusan bahan bakar dan peralatan operasi.
  2. Menyedia, menyemak dan menyelaras keperluan harta modal dan inventori yang diperlukan oleh Maritim Negeri dan Zon Maritim.
  3. Menyedia, menyemak dan memantau arahan pelaksanaan kontrak catuan, pakaian, bahan bakar dan peralatan operasi.
  4. Menyedia dan menyelaras keperluan kewangan bagi keperluan catuan, pakaian, pengurusan bahan bakar dan peralatan operasi. 
  5. Memberi khidmat nasihat mengenai arahan dan peraturan semasa yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan melalui surat dan pekeliling.
  6. Memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal pentadbiran yang melibatkan persuratan, rekod, dokumen, kebajikan dan kerjaya anggota.
  7. Menguruskan surat-menyurat, rekod dan pemfailan serta keperluan pentadbiran cawangan.
  8. Menguruskan rekod kehadiran, cuti kakitangan dan hel ehwal HRMIS cawangan.
  9. Memberi khidmat nasihat berhubung pengurusan stor bagi peralatan operasi.
  10. Menyelia pengurusan senjata dan peluru serta menyelaras semua perolehan persenjataan termasuk pembekalan peluru dan bahan letupan. 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON