20
Sat, Apr

APLIKASI PINTAR MMEA

 

Menyediakan perkhidmatan alternatif aplikasi telefon pintar bagi tujuan penyampaian perkhidmatan Maritim Malaysia melalui pelbagai peralatan mudah alih dan Sebagai medium perhubungan telekomunikasi tanpa sempadan (masa/tempat/keadaan)serta Pemudah cara penyampaian maklumat kepada komuniti maritim.
MCG News MCG Info
 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON