30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN KESELAMATAN DAN PENGAWASAN MARITIM (BKPM)

Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim adalah merupakan salah satu bahagian di bawah Sektor Operasi yang bertanggungjawab dalam memastikan kedaulatan perairan negara dalam keadaan aman terkawal dari aspek kepentingan politik, sosio-ekonomi keselamatan pertahanan maritim negara yang komprehensif agar sentiasa dilindungi dan dipertahankan. Dibahagikan kepada tiga cawangan seperti berikut:

Cawangan Command, Control , Comunication , Computer, Intelligent, Surveillance & Reconnaisance (C4ISR)

  1. Memperakukan dasar dan perintah operasi bagi pusat kawalan operasi, komunikasi, sistem rangkaian operasi, pengurusan maklumat dan pengawasan maritim.
  2. Menentukan pusat kawalan operasi, komunikasi, sistem rangkaian operasi, pengurusan maklumat dan pengawasan maritim berfungsi dengan efektif.
  3. Memperakukan perancangan dan pembangunan masa depan pusat kawalan operasi, komunikasi, sistem rangkaian operasi, pengurusan maklumat dan pengawasan maritim.

Cawangan Persempadanan Maritim & Pendataan

  1. Memberi khidmat nasihat dari aspek keselamatan maritim kepada semua Maritim Negeri.
  2. Memacu keselamatan maritim negara yang komprehensif agar sentiasa dilindungi dan dipertahankan.
  3. Memacu kedaulatan perairan negara dalam keadaan aman terkawal dari aspek kepentingan politik, sosio-ekonomi, keselamatan, pertahanan, budaya & sebagainya.
  4. Menganalisis dan mengumpul maklumat melalui kerjasama diantara agensi dalam dan luar negara.

Sistem Pengawasan Laut  (SWASLA)

  1. Bertanggungjawab ke atas pengawasan keselamatan perairan Maritim.
  2. Bertindak sebagai Pusat Maklumat Maritim Bagi Main Control Centre (MCC) & Area Control Centre (ACC).
  3. Menganalisis aktiviti keselamatan maritim.

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON