30
Thu, May

FUNGSI BAHAGIAN CARILAMAT DAN BANTUAN BENCANA (BLCBB)

Bahagian CARILAMAT dan Bantuan Bencana (BCLBB) adalah salah satu bahagian di bawah Sektor Operasi yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat maritim dalam kawasan perairan tanggungjawab mencari dan menyelamat Maritim Malaysia. BCLBB dibahagikan kepada tiga seksyen dan dua cawangan seperti berikut:

a. Seksyen CARILAMAT,
b. Seksyen Bantuan Bencana,
c. Seksyen Pentadbiran,
d. Cawangan Malaysian Rescue Control Centre (MRCC) diletakkan di bawah Seksyen CARILAMAT dan;
e. Cawangan Malaysian Mission Control Centre (MYMCC) diletakkan di bawah Seksyen CARILAMAT.

 

 

 

hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON