LATEST MERAH  LATEST MERAH awam  LATEST MERAH MEDIA  LATEST MERAH DIREKTORI  LATEST MERAH PENYERTAAN  logo carian tp
 

Berita Utama

Cawangan Sumber Manusia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mengadakan Bengkel Pemurnian Urusan Perkhidmatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) pada 1 sehingga 3 Mac 2016.

Bengkel ini telah dirasmikan  oleh YBrs. Tuan Samsuni bin Mohd Nor, Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Maritim Malaysia pada 1 Mac 2016.

Bengkel ini dihadiri oleh seramai 57 orang pegawai dan kakitangan Maritim Malaysia yang menguruskan urusan perkhidmatan di Cawangan Sumber Manusia di setiap Wilayah, Daerah dan Pangkalan Maritim Malaysia di seluruh Malaysia.

Objektif program ini diadakan ialah:

  1. Menyemak dan menyelaras panduan bagi 28 urusan perkhidmatan seperti Proses Kerja, Carta Aliran, Senarai Semak dan Borang untuk diguna pakai selaras dengan peraturan semasa yang berkuat kuasa;
  1. Menyelaras, menambahbaik dan mesyeragamkan 28 urusan perkhidmatan di antara Seksyen Perkhidmatan di Ibu Pejabat dengan Seksyen Sumber Manusia di Wilayah/AMSAS/SWASLA/PPPM/Daerah/Pangkalan; dan
  1. Menjalin hubungan kerjasama di antara Seksyen Perkhidmatan di Ibu Pejabat dengan Seksyen Sumber Manusia di Wilayah/AMSAS/SWASLA/PPPM/Daerah/ Pangkalan.

Peserta-peserta bengkel ini telah berjaya mengemaskini draf Senarai Semak, Proses Kerja, Carta Aliran dan Borang-borang Urusan Perkhidmatan yang telah dibincangkan dalam bengkel.

Seterusnya Seksyen Perkhidmatan akan menghasilkan Panduan Pengurusan Perkhidmatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tahun 2016 untuk diluluskan dan dimuktamadkan oleh pihak Pengurusan Maritim Malaysia.

Panduan berkenaan akan diedarkan kepada semua Cawangan di Ibu Pejabat, AMSAS, SWASLA, PPPM, Pejabat Wilayah, Daerah dan Pangkalan Maritim Malaysiauntuk dijadikan rujukan oleh semua pegawai dan kakitangan yang menguruskan urusan sumber manusia di pejabat berkenaan. 

DSC 3205 web Picture2

Sumber:

Cawangan Sumber Manusia, Ibu Pejabat Maritim Malaysia Putrajaya.