24
Sab, Feb

FUNGSI BAHAGIAN ASET

Bahagian Undang-Undang Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terdiri daripada pegawai undang-undang yang berperanan sebagai Timbalan Pendakwa Raya dan Peguam Persekutuan. Fungsi Bahagian ini adalah antara lain untuk:

  1. Menjalankan hak dan kuasa Pendakwa Raya selaras dengan peruntukan seksyen 376(3) Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593] termasuk mengkaji kertas siasatan dan memberikan nasihat serta arahan kepada penguat kuasa APMM mengenai siasatan dan izin pendakwaan;
  1. Mengendalikan semua pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang dalam Zon Maritim Malaysia di bawah mana-mana undang-undang Persekutuan selaras dengan peruntukan seksyen 377 Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593];
  1. Memberikan khidmat nasihat perundangan mengenai semua bidang undang-undang berkenaan dengan perkara yang dirujuk kepadanya oleh mana-mana bahagian di Ibu Pejabat, Pejabat Maritim Negeri dan Zon Maritim APMM;
  1. Menyemak dokumen undang-undang seperti notis perundangan, perjanjian dan memorandum persefahaman yang mana APMM merupakan salah satu pihak bagi memastikan kepentingan Kerajaan dilindungi;
  1. mewakili APMM dalam tindakan guaman (sivil) yang berada di bawah bidang kuasa dan kawalan Bahagian Undang-Undang APMM; dan
  1. Menyemak penggubalan perundangan utama, perundangan subsidiari dan perundangan pindaan yang berada di bawah kawal selia APMM sebelum dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk kelulusan.

hrmisJPAkkdnlogo KSN logo mampu MDECMyGovSPA cropped logo SPRM AMSAS   AMSAS 
 
usa coast guard logoJPAkkdnlogo     KSN   logo mampu  MyGovSPA cropped logo SPRM  WhatsApp Image 2021 06 21 at 09.42.28    AMSAS   MDEC