LATEST MERAH  LATEST MERAH awam  LATEST MERAH MEDIA  LATEST MERAH DIREKTORI  LATEST MERAH PENYERTAAN  logo carian tp
 

Berita Utama

PROGRAM PENCEGAHAN SAR

Program pencegahan SAR adalah bertujuan untuk meminimumkan  kehilangan nyawa dan merendahkan kadar kemalangan, dan mengurangkan perbelanjaan sumber-sumber SAR dan risiko kepada orang awam.

a.  NELAYAN TEMPATAN
  
  i. Tumpuan adalah untuk memberi kesedaran bekenaan kepentingan  penggunaan jaket keselamatan semasa keluar ke laut.
  ii. Sesi taklimat atau ceramah akan diberi kepada komuniti nelayan tempatan. Selepas selesainya sesi taklimat dan ceramah, program untuk memeriksa pematuhan akan dilaksanakan dari masa kesemasa  dan ini akan diikuti dengan operasi penguatkuasaan.
  iii. Pemancing yang mengunakan bot kecil yang tidak tertakluk kepada peraturan “Boat Rules” adalah digalakkan untuk mempunyai jaket keselamatan demi keselamatan mereka semasa di laut.

b
.  PENGUSAHA FERI TEMPATAN
  i. Untuk pengusaha feri tempatan, program pencegahan SAR akan melibatkan aspek penguatkuasaan untuk memastikan semua pengusaha feri tempatan mematuhi segala peraturan berkaitan alat keselamatan kapal dan syarat lesen.  
  ii. Pemeriksaan akan diljalankan dari masa ke semasa dan operasi khas akan dilaksanakan sebelum dan semasa cuti panjang  perayaan dan cuti sekolah.
  iii. Pemancing yang mengunakan bot kecil yang tidak tertakluk kepada peraturan “Boat Rules” adalah digalakkan untuk mempunyai jaket keselamatan demi keselamatan mereka semasa di laut.