LATEST MERAH  LATEST MERAH awam  LATEST MERAH MEDIA  LATEST MERAH DIREKTORI  LATEST MERAH PENYERTAAN  logo carian tp
 

Berita Utama

Peranan Utama adalah :

1. Mengadakan mesyuarat kumpulan kerja SAR dengan agensi utama dan sokongan.
2. Mengekalkan dan memperkasa jaringan kerjasama dengan agensi-agensi carilamat serantau.
3. Melaksanakan SAREX (SAR eksesais) di setiap wilayah.
4. Penglibatan dalam Seminar SAR serantau.