LATEST MERAH  LATEST MERAH awam  LATEST MERAH MEDIA  LATEST MERAH DIREKTORI  LATEST MERAH PENYERTAAN  logo carian tp
 

Berita Utama

NAMA SISTEM  KETERANGAN SISTEM GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM 
Sistem Tempahan Fasiliti Maritim   Sistem ini adalah untuk membuat tempahan fasiliti yang ada di Maritim Malaysia secara online kepada semua agensi awam atau swasta yang ingin menggunakan perkhidmatan fasiliti di Maritim Malaysia.  Adobe-Reader-logo-vector
Sistem Cadangan Inovasi  Sistem Cadangan Inovasi ini bertujuan untuk memberi peluang kepada semua individu bagi melontarkan cadangan inovasi secara online bagi membantu meningkatkan mutu perkhidmatan di Maritim Malaysia.   Adobe-Reader-logo-vector
Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan  Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan ini bertujuan untuk menyediakan saluran bagi warga maritim untuk mengetahui keputusan peperiksaan Undang-undang Rendah (UUR), Undang-undang Pertengahan (UUP) dan Undang-undang Tinggi (UUT)  Adobe-Reader-logo-vector
Sistem Lokasi Pejabat Sistem Lokasi Pejabat ini bertujuan untuk menyediakan saluran bagi orang awam mendapatkan maklumat lengkap berkenaan lokasi pejabat-pejabat APMM samaada di Wilayah, daerah dan pangkalan.  Adobe-Reader-logo-vector
Sistem Pengurusan Maritim Sistem Pengurusan Maritim merupakan sistem pengurusan sumber manusia bagi warga maritim. Sistem ini merangkumi pelbagai modul dan submodul seperti modul perkhidmatan, kompetensi dan   juga modul hebahan seperti buletin.  Adobe-Reader-logo-vector
     
PAUTAN LAIN-LAIN SISTEM
Sistem Pengurusan Aset     
eTravel     
eTMWA    
eSurat    
eKebenaran    
HRMIS