direktory

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mempunyai 26 cawangan yang dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu bahagian Pengurusan, Operasi dan Logistik.

Setiap cawangan telah dibahagikan kepada fungsi-fungsi yang berkaitan untuk menyokong kecemerlangan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.