LATEST MERAH  LATEST MERAH awam  LATEST MERAH MEDIA  LATEST MERAH DIREKTORI  LATEST MERAH PENYERTAAN  logo carian tp
 

Berita Utama

JOHOR BAHRU, 11 Disember - Maritim Malaysia Wilayah Selatan telah menyertai kursus Basic Crime Scene Preservation Course merupakan anjuran bersama antara APMM dan Naval Criminal Investigative Services(NCIS).

Kursus ini berlangsung 7 hingga 11 Disember. Seramai 23 orang peserta daripada APMM dan 4 peserta dari Polis Diraja Malaysia serta 3 orang tenaga pengajar dari NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICES(NCIS).

Objektif kursus ini memberi pendedahan kepada Pegawai agensi yang bertugas di kapal-kapal dan bot APMM untuk mengenal pasti kesalahan, membuat tangkapan dan menjaga bahan bukti fizikal (barang kes/eksibit) dengan baik dan di urus dengan teliti serta mengawal tepat kejadian dengan baik.

Kursus ini juga akan melahirkan Pegawai Agensi yang mampu menilai kesalahan yang berlaku dan melaksanakan tangkapan dengan berkesan selaras dengan kehendak pendakwaan.

ncis 2 ncis 1

 

Staf Unit Perhubangan Awam

Helmi Bin Hirman