Pangkat

Senarai Pangkat

Bil     Pangkat
1 Pegawai Penguat Kuasa Maritim
2 Pegawai Penguat Kuasa Lain-lain Pangkat Maritim

Pegawai Penguat Kuasa Maritim

 

Laksamana2b     LaksamanaMadya2
Laksamana Maritim                 Laksamana Madya Maritim
LasamanaMuda2   LaksamanaPertama2
Laksamana Muda Maritim   Laksamana Pertama Maritim
Kepten2   Komander2
Kepten Maritim   Komander Maritim
LeftenanKomander2   Leftenan2
Leftenan Komander Maritim   Leftenan  Maritim
LeftenanMadya2   LeftenanMuda2
Leftenan Madya Maritim   Leftenan Muda Maritim

Pegawai Penguatkuasa Lain-lain Pangkat

PegawaiWaranI2   PegawaiWaranII2
Pegawai Waran I Maritim    Pegawai Waran II Maritim
BintaraKanan2   BintaraMuda2
Bintara Kanan Maritim   Bintara Muda Maritim
LaskarKanan2   LaskarKelasI2
Laskar Kanan Maritim   Laskar Kelas I Maritim
LaskarKelasII2    
Laskar Kelas II Maritim